“เลี้ยงขนฟูให้ดูดี”

การอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “เลี้ยงขนฟูให้ดูดี” 5 พฤษภาคม 2561 ภาคเช้า

อ่านต่อ

“แล่นให้ไกลไปให้ถึง”

การอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “แล่นให้ไกลไปให้ถึง” 28 เมษายน 2561 ภาคเช้า

อ่านต่อ

“ตามล่าหาสมบัติ”

การอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ระดับประถมศึกษาตอนต้น “ตามล่าหาสมบัติ” 26 พฤษภาคม 2561 ภาคเช้า

อ่านต่อ

“เมืองจำลองในฝัน”

การอบรมครูทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย “เมืองจำลองในฝัน” 19 พฤษภาคม 2561 ภาคเช้า https://youtu.be/WNbFV2htd7E

อ่านต่อ