“เลี้ยงขนฟูให้ดูดี”

การอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “เลี้ยงขนฟูให้ดูดี” 5 พฤษภาคม 2561 ภาคเช้า

อ่านต่อ

รู้หรือไม่ฟังไจมีประโยชน์มหาศาล

รู้หรือไม่ฟังไจมีประโยชน์มหาศาล ด.ช.วีรชัย พรมมาส อาจารย์ที่ปรึกษา : Mr. Marvin E. Servallos โรงเรียนชลราษฎร์อำรุง

อ่านต่อ

ฟังไจเพื่อการค้า

ฟังไจเพื่อการค้า ด.ช.เจษฎา โจมขัน อาจารย์ที่ปรึกษา : พาโชค สงค์สิริ โรงเรียนวฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ การใช้ฟังไจ

อ่านต่อ

ค้าขายร่ำรวยด้วย Aspergillus niger

 ค้าขายร่ำรวยด้วย Aspergillus niger นายวรากร เศรษฐโชดึก นายผลกาจน์ ศรีคำพร นายธนภัทร โชติรัตน์ นายวริศพันธุ์ อดุลพาณิชาสิริ

อ่านต่อ

ไตรโคเดอร์มา สุดยอดราพิชิตโรค

ไตรโคเดอร์มา สุดยอดราพิชิตโรค ด.ญ.นริศรา สมบูรณ์ชัย และ ด.ญ.สาริศา วิภัตดิกุล อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.จักรพงศ์

อ่านต่อ

Scrap Metal : Star Wars: Building a Galaxy with Code

  Building a Galaxy With Code https://studio.code.org/s/starwarsblocks/stage/1/puzzle/1

อ่านต่อ