นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์เรียนรู้วิทย์ คณิต และเทคโนโลยี ในงาน “สนุกวิทย์ Kids สร้างสรรค์”

     รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย  สุมิตร ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชมนิทรรศการผลงานของโรงเรียนตามแนวสะเต็มศึกษา ภายในงาน “สนุกวิทย์

อ่านต่อ

สสวท. มอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร ในงาน “สนุกวิทย์ Kids สร้างสรรค์”

      รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร ให้หน่วยผู้สนับสนุนและหน่วยงานร่วมจัดแสดงนิทรรศการ

อ่านต่อ

ผสานพลังเดินหน้าโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

                  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)

อ่านต่อ

สสวท. อบรมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจผู้บริหาร โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ปี

อ่านต่อ

การอบรมครูทางไกล สะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น

“สสวท. อบรมครูทางไกล สะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม รับชมย้อนหลังได้ โดยคลิกที่นี่

อ่านต่อ

การอบรมครูทางไกล สะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย

“สสวท. อบรมครูทางไกล สะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม รับชมย้อนหลังได้ โดยคลิกที่นี่

อ่านต่อ

การอบรมครูทางไกล สะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

“สสวท. อบรมครูทางไกล สะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายน รับชมย้อนหลังได้ โดยคลิกที่นี่

อ่านต่อ

เสวนาสร้างพลังเครือข่ายเข้มแข็ง โครงการโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท.

      สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.) จัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญจังหวัด โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ระหว่างวันที่

อ่านต่อ

สสวท.เปิด รอบที่ 2 : รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.

          สสวท. เปิดรับสมัครโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. (โรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.) รุ่นที่ 1 (เพิ่มเติม)

ตามที่ สสวท. จัดให้มีการรับสมัครและคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.และได้ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 1 ไปแล้วเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม

อ่านต่อ