พัฒนาการจัดการเรียนรู้ SMT ด้วยกระบวนการ PLC”

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562  สสวท. ได้จัดการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้วยกระบวนการ

อ่านต่อ

ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพรุ่นที่ 2

ตามที่ สสวท. เปิดให้มีการรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. โดยได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว มีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก

อ่านต่อ

การแข่งขันเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ในโครงการ School Lab Thailand 2019

    สสวท. ขอเชิญชวนนักเรียน ม.ปลาย ที่ชื่นชอบการเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ สมัครเข้าร่วมโครงการ School Lab Thailand

อ่านต่อ

ช่องทางการติดต่อสำหรับซื้อหนังสือเรียน สสวท.

แจ้งข้อมูลการติดต่อสื่อสารสำหรับซื้อหนังสือเรียนของ สสวท. ท่านใดสนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ ที่นี่  

อ่านต่อ

สสวท. จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ จังหวัดหนองคาย

  สสวท. ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญจังหวัดและโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดประชุมปฏิบัติการ จัดทำแผนการพัฒนาการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น ๒ จุด

อ่านต่อ

โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. จัดงาน “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สสวท. จับมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อาทิ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

อ่านต่อ

สร้างสรรค์ด้วยความคิด ประดิษฐ์เครื่องร่อนแบบเดินตาม งานสนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับจังหวัดหนองคายและหน่วยงานการศึกษาจังหวัดหนองคาย จัดงาน “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและการรับรู้ ให้เยาวชนตระหนักถึงความสาคัญของวิทยาศาสตร์

อ่านต่อ

กิจกรรมเยาวชน “คณิตคิดสร้างสรรค์” ในงาน “สนุกวิทย์ Kids สร้างสรรค์” จังหวัดหนองคาย

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ร่วมกับจังหวัดหนองคาย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการภาคและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 และเขต

อ่านต่อ