เสวนาสร้างพลังเครือข่ายเข้มแข็ง โครงการโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท.

      สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.) จัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญจังหวัด โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ระหว่างวันที่

อ่านต่อ

การประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญจังหวัด โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

วันที่ ๒๐ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิท ๒๐

อ่านต่อ

การประชุม FOCUS GROUP โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ

การประชุม Focus group โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์

อ่านต่อ