เกมการสร้างสรรค์

เกมการสร้างสรรค์ สื่อการสอน โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad http://math.ipst.ac.th/?ddownload=1954

อ่านต่อ