สสวท. จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ จังหวัดหนองคาย

  สสวท. ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญจังหวัดและโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดประชุมปฏิบัติการ จัดทำแผนการพัฒนาการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น ๒ จุด

อ่านต่อ

สร้างสรรค์ด้วยความคิด ประดิษฐ์เครื่องร่อนแบบเดินตาม งานสนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับจังหวัดหนองคายและหน่วยงานการศึกษาจังหวัดหนองคาย จัดงาน “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและการรับรู้ ให้เยาวชนตระหนักถึงความสาคัญของวิทยาศาสตร์

อ่านต่อ

กิจกรรมเยาวชน “คณิตคิดสร้างสรรค์” ในงาน “สนุกวิทย์ Kids สร้างสรรค์” จังหวัดหนองคาย

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ร่วมกับจังหวัดหนองคาย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการภาคและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 และเขต

อ่านต่อ

Scrap Metal : Star Wars: Building a Galaxy with Code

  Building a Galaxy With Code https://studio.code.org/s/starwarsblocks/stage/1/puzzle/1

อ่านต่อ

สสวท. มอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร ในงาน “สนุกวิทย์ Kids สร้างสรรค์”

      รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร ให้หน่วยผู้สนับสนุนและหน่วยงานร่วมจัดแสดงนิทรรศการ

อ่านต่อ