สสวท. จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ จังหวัดหนองคาย

  สสวท. ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญจังหวัดและโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดประชุมปฏิบัติการ จัดทำแผนการพัฒนาการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น ๒ จุด

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์” โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

กำหนดการแถลงข่าวและพิธีเปิดกิจกรรม “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์” โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. วันที่  ๔ 

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอประกาศรายชื่อครูผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561  ถึง 

อ่านต่อ

สร้างสรรค์ด้วยความคิด ประดิษฐ์เครื่องร่อนแบบเดินตาม งานสนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับจังหวัดหนองคายและหน่วยงานการศึกษาจังหวัดหนองคาย จัดงาน “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและการรับรู้ ให้เยาวชนตระหนักถึงความสาคัญของวิทยาศาสตร์

อ่านต่อ

กิจกรรมเยาวชน “คณิตคิดสร้างสรรค์” ในงาน “สนุกวิทย์ Kids สร้างสรรค์” จังหวัดหนองคาย

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ร่วมกับจังหวัดหนองคาย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการภาคและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 และเขต

อ่านต่อ

Scrap Metal : Star Wars: Building a Galaxy with Code

  Building a Galaxy With Code https://studio.code.org/s/starwarsblocks/stage/1/puzzle/1

อ่านต่อ