โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. จัดงาน “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สสวท. จับมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อาทิ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

อ่านต่อ

นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์เรียนรู้วิทย์ คณิต และเทคโนโลยี ในงาน “สนุกวิทย์ Kids สร้างสรรค์”

     รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย  สุมิตร ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชมนิทรรศการผลงานของโรงเรียนตามแนวสะเต็มศึกษา ภายในงาน “สนุกวิทย์

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์” โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

กำหนดการแถลงข่าวและพิธีเปิดกิจกรรม “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์” โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. วันที่ ๙

อ่านต่อ

การอบรมครูทางไกล สะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

“สสวท. อบรมครูทางไกล สะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายน รับชมย้อนหลังได้ โดยคลิกที่นี่

อ่านต่อ