ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพรุ่นที่ 2

ตามที่ สสวท. เปิดให้มีการรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามมาตรฐาน สสวท. โดยได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว มีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
จำนวน 753 โรงเรียน

ดาวน์โหลดประกาศ  Click!