สร้างสรรค์ด้วยความคิด ประดิษฐ์เครื่องร่อนแบบเดินตาม งานสนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์

 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับจังหวัดหนองคายและหน่วยงานการศึกษาจังหวัดหนองคาย จัดงาน “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและการรับรู้ ให้เยาวชนตระหนักถึงความสาคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ โดยในภาพเป็น“กิจกรรมเครื่องร่อนแบบเดินตาม”ที่ให้เด็กๆได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบและประดิษฐ์เครื่องร่อนจากกระดาษก่อนจะทดลองการบินจริง ณ หอประชุม อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย เมื่อเร็ว ๆ นี้

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายในงานแถลงข่าวโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ณ จังหวัดหนองคาย

 

 

ส่วนประชาสัมพันธ์ สสวท.
26 มิถุนายน 2561