กิจกรรมเยาวชน “คณิตคิดสร้างสรรค์” ในงาน “สนุกวิทย์ Kids สร้างสรรค์” จังหวัดหนองคาย

  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ร่วมกับจังหวัดหนองคาย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการภาคและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 และเขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จัดงาน “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์”สร้างความตระหนักและการรับรู้โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย เมื่อเร็ว ๆ นี้

ในภาพนักเรียนกำลังสนุกกับทำกิจกรรม “คณิตคิดสร้างสรรค์” การพับกระดาษรูปทรงเรขาคณิต โดยมีวิทยากรจาก สสวท. แนะนำให้ความรู้ใกล้ชิด รวมทั้งยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เช่น กิจกรรม Hands-on กิจกรรมสะเต็มแสนสนุกระดับประถมและมัธยมศึกษา กิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษา ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ Science Show โลดโผนโดรนทะยาน เครื่องร่อนเดินได้ พร้อมทั้งนิทรรศการโรงเรียนคุณภาพอีกด้วย

ภาพบรรยากาศ : คลิกที่นี่

ส่วนประชาสัมพันธ์ สสวท.

15  มิถุนายน  2561