นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์เรียนรู้วิทย์ คณิต และเทคโนโลยี ในงาน “สนุกวิทย์ Kids สร้างสรรค์”

  

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย  สุมิตร ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชมนิทรรศการผลงานของโรงเรียนตามแนวสะเต็มศึกษา ภายในงาน “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์”        สร้างความตระหนักและการรับรู้โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.  จัดโดย สสวท. ร่วมกับจังหวัดหนองคาย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการภาคและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 และเขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย เมื่อเร็ว ๆ นี้

ภาพบรรยากาศ : คลิกที่นี่

ส่วนประชาสัมพันธ์ สสวท.

14  มิถุนายน  2561