ขอเชิญร่วมกิจกรรม “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์” โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

กำหนดการแถลงข่าวและพิธีเปิดกิจกรรม “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์”

โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

วันที่ ๙ มิถุนายน  ๒๕๖๑

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย

 ๐๘.๓๐น.             ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
 แขกผู้มีเกียรติเข้าสู่พิธีเปิดงาน
“สนุกวิทย์ KIDS
สร้างสรรค์” และชมคลิปวีดิทัศน์โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์
ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กล่าวรายงานการจัดงานยกระดับโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี    ตามมาตรฐาน สสวท.
นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวเปิดงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร  ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มอบโล่เกียรติยศให้กับหน่วยงานผู้สนับสนุนหลัก
แขกผู้มีเกียรติร่วมถ่ายภาพ
๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. การแสดงพิธีเปิดงาน  จากจังหวัดหนองคาย
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) จากผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ประธานในพิธีและคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมนิทรรศการและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ดูรายละเอียดแผนผังห้องกิจกรรม และตารางกิจกรรม

ความละเอียดปกติ [2MB]
ความละเอียดสูง [6MB]