การประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญจังหวัด โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

วันที่ ๒๐ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิท ๒๐ กรุงเทพฯ