ค้นหา

วิธีการสมัคร
เอกสารสำหรับโรงเรียน
เอกสารสำหรับผู้เชี่ยวชาญ

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.

ข่าวสาร กิจกรรม
งานประชุม แผนพัฒนาต่าง ๆ
เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT

เกี่ยวกับโครงการ

การที่จะบรรลุเป้าหมายประเทศไทย ๔.๐ และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตามความต้องการ ของพื้นที่ นั้นจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพกำลังคน โดยการ ยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในทุกอำเภอของ จังหวัดทั่วประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนการคิดวิเคราะห์การคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาและการนำไปใช้ ในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ

โรงเรียนในโครงการ

  • ภาคเหนือ

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • ภาคกลาง

  • ภาคตะวันออก

  • ภาคตะวันตก

  • ภาคใต้

poppers türkiye elektronik sigara elektronik sigara smok
luxury yacht Turkey gulet charter in Turkey Bahçeşehir evden eve nakliyat Türkiye’den Almanya’ya evden eve nakliyat fiyatları gebze evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat agario agario paperio